Draftujeme dobrovoľníkov pre komerčný svet

  • Online knižnica
 
Z každej strany počúvate, aké je dôležité mať dokonalý motivačný list, ktorý personalistu upúta na prvý pohľad? Tieto chyby ho zaručene odradia, poučte sa.

1. Neprispôsobenie ponuke

Možno potrebujete v krátkom čase rozposlať čo najviac žiadostí o zamestnanie, možno sa vám dlhodobo žiadne nedarí nájsť. Vytvoriť si univerzálny motivačný list a posielať ho na všetky ponuky je lákavé, personalistovi však takýto dokument o vás nič nepovie. Ukážte, že požiadavkám a náplni práce rozumiete, spomeňte dosiahnuté úspechy a ak to profesia dovoľuje, popíšte ich merateľnými výsledkami. Môže ísť o čokoľvek – ušetrenie nákladov, nárast predaja, úspešná kampaň…

2. Dlhý text plný vaty

Tiež nemáte radi čítanie textov, ktoré sú rozsiahle, ale informačne úplne prázdne? Verte, že ani personalisti. Nehľadajú niekoho, kto sa potrebuje do detailu oháňať všetkým, na čom pracoval. V dobrom motivačnom liste chcú vidieť zopár stručných, ale úderných viet, ktoré ich presvedčia, že vás majú prijať. Pritiahnite ich pozornosť radšej niekoľkými dobre zacielenými bodmi než rozvláčnymi odsekmi. Načo používať dvadsať slov, keď polovica úplne stačí?

3. Neadresnosť a vágnosť

Ak text vašej žiadosti o zamestnanie vyznie príliš všeobecne, budete pôsobiť dojmom, že do radu reagujete na každú zverejnenú ponuku. Personalisti radi vidia, že sa o ich spoločnosť zaujímate, v motivačnom liste preto hovorte ku konkrétnej kontaktnej osobe. Môžete tiež spomenúť reálne veci, ktorými vás firma oslovila. Nezabudnite uviesť, prečo chcete pracovať práve pre daného zamestnávateľa a čo mu viete ponúknuť, čím viete spoločnosť obohatiť.

4. Typické klišé

Prívlastky ako „komunikatívny, samostatný, kreatívny“ síce môžu byť pravdivé, ale personalisti ich vidia už v životopise, v žiadosti ich teda doslova prehliadajú. Ak ste svoje pozitívne vlastnosti dobre popísali už v bodoch životopisu, neopakujte sa jednoslovnými výrazmi. Keď sa vám zdá potrebné podčiarknuť vašu šikovnosť, naviažte na konkrétne úspechy. Ste komunikatívny obchodník? Napíšte, že vďaka svojej komunikatívnosti ste si vybudovali sieť spokojných klientov.

5. Hrozná úprava

Žiadosť o zamestnanie je síce iba obyčajným listom, aby vám však zabezpečila aspoň pozvanie na pohovor, nesmie personalistu už pri prvom pohľade odradiť. Motivačný list formálne upravte tak ako životopis, použite rovnaký typ a veľkosť písma. Ak v CV využívate nejaké grafické prvky, pridajte žiadosti kus originality a použite v nej ten istý motív. Telo žiadosti zarovnajte do bloku a dbajte na celkový vizuál a profesionálny dojem.

6. Nesprávne fakty

Najdôležitejším bodom pred odoslaním motivačného listu je kontrola správnosti, nachádza sa v nej mnoho faktických detailov. Dajte si pozor hlavne na správnosť kontaktných údajov, aby sa s vami personalista mohol spojiť. Rovnako si skontrolujte aj meno oslovovanej osoby a názov firmy, miesto a dátum odoslania žiadosti či podpis v závere. Dôležitá je gramatická správnosť vyjadrovania a, samozrejme, pravdivosť informácií, ktoré uvádzate.

Pozrite si aj vzor motivačného listu.
 
 
Tento článok sme našli na tejto stránke.
Hľadajte aj vy!
 

Za týmto projektom stojí

OZ V.I.A.C. - Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže