Draftujeme dobrovoľníkov pre komerčný svet

  • Stena talentu
Janette
 

 Janette Maziniová Motlová sa narodila v Trenčíne. Jej mama bola dojičkou a otec pastierom kráv. Janette však nezostala žiť v osade, ale svoje vzdelanie si vybojovala neutíchajúcim hladom po vedomostiach a spoznávaní nepoznaného. Vyštudovala sociálnu prácu na Fakulte sociálnych vied a zdravotníctva Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. 

Svoje názory, príbehy a postrehy publikuje na blogoch, v roku 2009 za ne získala Novinársku cenu. Je tiež držiteľkou národnej ceny európskej novinárskej súťaže Za rozmanitosť, proti diskriminácii.

Dnes má neziskovú organizáciu Eduma – Od emócií k poznaniu a spolupracuje s Teach for Slovakia.

Pozrite si krátke video o jej príbehu.

 

 

Za týmto projektom stojí

OZ V.I.A.C. - Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže