Draftujeme dobrovoľníkov pre komerčný svet

  • Stena talentu

 

Adam, pochádza z Ružomberka. Študuje na strednej škole stavebnej v Banskej Bystrici. Svoje rozhodnutia vďaka Banskej Bystrici začal robiť inak. Chcel zmeniť svoju budúcnosť, ale nedarilo sa to, tak  začal vyhľadávať rôzne možnosti vďaka ktorým by si mohol zaistim budúcnosť. Našiel veľa možnosti, no maloktoré z ních sú tie, ktoré budú mladého človeka skutočne napĺňať a baviť.So spolužiakom založil občianske združenie ZAM - združenie aktívnej mládeže, ktoré sa špecializuje presne na to, že ponúka možnosti mládeži, aby ich nemusela vyhľadávať keď už dôjdu. Začal sa zapájať do rôznych aktivít, zúčastňovať sa rôznych školení, podujatí a niečo vlastné  tvoriť.

 

Inšpirujúce video o Adamovi

Za týmto projektom stojí

OZ V.I.A.C. - Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže