Draftujeme dobrovoľníkov pre komerčný svet

  • Stena talentu

 

 
 
Zelená hliadka je občianska iniciatíva na Slovensku, ktorá vznikla v Bratislave v roku 2011 z dôvodu nespokojnosti s činnosťou orgánov zodpovedných za čistotu a poriadok v meste a tiež v súvislosti s blížiacimi sa majstrovstvami sveta v ľadovom hokeji, ktoré sa konali prvýkrát na Slovensku.Založil ho občiansky aktivista Matúš Čupka, ktorý začal s malou skupinou ľudí zbierať odpadky v rôznych lokalitách mesta. Postupne sa začali pridávať ďalší ľudia a organizovať akcie, ktorých cieľom je odstraňovanie čiernych skládok a celkové čistenie rôznych lokalít mesta. Okrem hlavného zoskupenia ľudí v Bratislave združenie inšpirovalo aj mnohé ďalšie skupiny v ostatných mestách Slovenska, ktorí svojou činnosťou nadviazali na činnosť zelenej hliadky v rôznych regiónoch. V roku 2013 členovia založili občianske združenie Why Not?, ktoré formálne zastrešuje aktivity Zelenej hliadky, mapovacieho portálu a vzdelávacieho portálu.
 
 
Matúš Čupka zo Zelenej hliadky verí, že pozitívnym príkladom strhnú na svoju stranu väčšinu populácie.

Video o Matúšovi si môžete pozrieť spolu s ďalšími na tejto stránke

http://www.metoo.sk/jump?relacia=matus-cupka 

 

Autor fotografie: Robert Hüttner, Pravda

Za týmto projektom stojí

OZ V.I.A.C. - Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže